Cennik

Jakub Lisowski

ZabiegCenaCzas trwa­nia
Tera­pia manualna200 zł-250 zł20 min.

Marek Lisowski

ZabiegCenaCzas trwa­nia
Tera­pia manualna150 zł30–40 min.
Mobi­li­za­cja sta­wów i kończyn100 zł30–40 min.
Auto­te­ra­pia100 zł30–40 min.
Tera­pia skolioz100 zł30–40 min.
Podo­sko­po­we bada­nie stóp100 zł20 min.
Podo­sko­po­we bada­nie stóp + wkład­ki orto­pe­dycz­ne 3D250–300 zł20–40 min.

Terapia Energotonowa

ZabiegCenaCzas trwa­nia
Tera­pia Ener­go­to­no­wa (HiTop)120 zł50–60 min.
Tera­pia Indi­ba Active120 zł30–40 min.
Pro­mo­cja: Hitop + Indi­ba (5+5 zabiegów)1000 zł90 min.

Hydroterapia

ZabiegCenaCzas trwa­nia
Masaż pod­wod­ny auto­ma­tycz­ny z tera­pią ozo­no­wą (pereł­ko­wą) – zale­ca­na seria 4–5 sesji zabiegowych40 zł30 min.

HILT Laser wysokoenergetyczny

ZabiegCenaCzas trwa­nia
Laser HILT + masaż powię­zio­wy mię­śni oko­ło­sta­wo­wych (w pakie­cie 5 zabiegów )800 zł50–60 min.