Rejestracja

Reje­stra­cja czyn­na pod nume­rem

697 94 80 85

od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 08:00 – 16:00

Uwaga! Z powodu awarii centrali telefonicznej bezpośredni kontakt z Rejestracją pod numerem 513 953 404!