Cennik

Jakub Lisowski

ZabiegCenaCzas trwa­nia
Tera­pia manualna200 zł-250 zł20 min.

Marek Lisowski

ZabiegCenaCzas trwa­nia
Tera­pia manualna150 zł30–40 min.
Mobi­li­za­cja sta­wów i kończyn70 zł30–40 min.
Auto­te­ra­pia100 zł30–40 min.
Tera­pia skolioz70 zł30–40 min.
Podo­sko­po­we bada­nie stóp100 zł20 min.
Podo­sko­po­we bada­nie stóp + wkład­ki orto­pe­dycz­ne 3D250–300 zł20–40 min.

Terapia Energotonowa

ZabiegCenaCzas trwa­nia
Tera­pia Ener­go­to­no­wa (HiTop)100 zł50–60 min.
Tera­pia Indi­ba Active100 zł30–40 min.