Cennik

Jakub Lisowski

ZabiegCenaCzas trwa­nia
Tera­pia manu­al­na150–200 zł15–20 min.

Marek Lisowski

ZabiegCenaCzas trwa­nia
Tera­pia manu­al­na120 zł30–40 min.
Mobi­li­za­cja sta­wów i koń­czyn70 zł30–40 min.
Auto­te­ra­pia50–80 zł30–40 min.
Tera­pia sko­lioz70 zł30–40 min.
Podo­sko­po­we bada­nie stóp50 zł20 min.
Podo­sko­po­we bada­nie stóp + wkład­ki orto­pe­dycz­ne 3D250–300 zł20–40 min.
Pakie­ty Zniż­ko­we
4 x mobi­li­za­cja sta­wów i koń­czyn250 zł
5 x mobi­li­za­cja sta­wów i koń­czyn300 zł
wkład­ki orto­pe­dycz­ne + auto­te­ra­pia + książ­ka z ćwi­cze­nia­mi300 zł
wkład­ki orto­pe­dycz­ne + tera­pia manu­al­na + książ­ka z ćwi­cze­nia­mi350 zł

Terapia Energotonowa

ZabiegCenaCzas trwa­nia
Tera­pia Ener­go­to­no­wa (HiTop)100 zł50–60 min.
Pakie­ty Zniż­ko­we
5 x Tera­pia Ener­go­to­no­wa (HiTop)400 zł (1 zabieg gra­tis)

Uwaga! Z powodu awarii centrali telefonicznej bezpośredni kontakt z Rejestracją pod numerem 513 953 404!