Cennik

Jakub Lisowski

ZabiegCenaCzas trwa­nia
Tera­pia manu­al­na200 zł20 min.

Marek Lisowski

ZabiegCenaCzas trwa­nia
Tera­pia manu­al­na150 zł30–40 min.
Mobi­li­za­cja sta­wów i koń­czyn70 zł30–40 min.
Auto­te­ra­pia70 zł30–40 min.
Tera­pia sko­lioz70 zł30–40 min.
Podo­sko­po­we bada­nie stóp50 zł20 min.
Podo­sko­po­we bada­nie stóp + wkład­ki orto­pe­dycz­ne 3D250–300 zł20–40 min.

Terapia Energotonowa

ZabiegCenaCzas trwa­nia
Tera­pia Ener­go­to­no­wa (HiTop)100 zł50–60 min.
Tera­pia Indi­ba Acti­ve100 zł30–40 min.